Coachen

Proceskonsultation består i at støtte organisationens medarbejdere i at opnå værdiskabende resultater. Ved brug af værktøjer fra coachingens verden skaber coachen medarbejderinvolvering, så processerne opleves meningsfulde for organisationens deltagere. Gamle vaner og handlemønstre kan virke[…]

Keep Reading →