Coachen

Proceskonsultation består i at støtte organisationens medarbejdere i at opnå værdiskabende resultater. Ved brug af værktøjer fra coachingens verden skaber coachen medarbejderinvolvering, så processerne opleves meningsfulde for organisationens deltagere.

Gamle vaner og handlemønstre kan virke begrænsende, når forandringstiltag skal iværksætte og udføres. Coachen kan være medvirkende til at åbne op for de blinde vinkler og derved synliggøre det potentiale og de muligheder, som findes i organisationen.

Coachen bidrager med støtte samt enkle og effektive værktøjer, så øget motivation og frigivelse af det menneskelige potentiale realiseres i processen. Det handler om at få synliggjort nye handlemuligheder og skabt rum for flere mulige løsninger på den enkelte organisations udfordringer.

Omdrejningspunktet for proceskonsulenten er, at bidrage til løsning af organisatoriske udfordringer. Kompetencer, der i dag er i høj kurs, når målet for en organisation er at sikre deltagerinvolverende organisationsudvikling med værdiskabende effekt.

Det er således afgørende for den enkelte konsulent at kunne være i stand til at intervenere på en sådan måde, at det fremmer gruppens kreativitet og arbejdslyst. Dette sker ved, at være bevidst om sin funktion som proceskonsulent, hvilket indebærer at påtage sig rollen som facilitator af processen og som coach af organisationens medlemmer.

Leave us a Message