Crossmedia – effektivt genbrug

Det lyder smart at sige crossmedia eller cross channel content, i virkeligheden dækker det blot over, at du “genbruger” (dele) af dit indhold på flere kanaler. Lad mig give dig et eksempel fra den virkelige[…]

Keep Reading →