Omdømme starter indefra

Når verden bliver så transparent, som den er, oplever mange organisationer, at medarbejderne føler sig usikre og nærmest klædt af. Derfor er intern kommunikation vigtigt, fordi det handler om at klæde medarbejderne på til den nye virkelighed.

Omdømme starter indefra og dannes i alle kontaktpunkter. Derfor handler det om at synliggøre organisationens kultur, og om at skabe engagement og forståelse internt i organisation, så kulturen (hvad vi gør og hvorfor vi gør det) bliver tydelige for borgerne/kunderne/verden udenfor organisationen.

Digital transformation handler især om at gøre medarbejderne parate til den nye transparente virkelighed. I den sammenhæng er netop ordet ’transformation’ vigtigt. Digital transformation er ikke et projekt, men en kulturel forandring.

Det er en forandring, hvor transparensy, hyperconnectivty og convenience er den nye virkelighed. Det betyder, at vi skal gøre os relevante overfor kunder, kollegaer og borgere, ved at vise hvem vi er, indgå i relationer i en hyperforbundet verden og ikke mindst være tilgængelige, når det er bekvemt for andre.

For at understøtte den forandringsproces bliver organisationen nødt til at sætte kommunikation på dagsordenen også – og måske især – intern kommunikation. Det er nødvendigt både for at gøre medarbejderne trygge i den nye virkelighed og for at give dem en reel mulighed for at møde borgeren/kunden/verden i overensstemmelse med organisationens kultur. Hvis ikke medarbejderne forstår og oplever kulturen indadtil på en måde, der giver mening for dem i lige præcis deres funktion, kan de heller ikke formidle dem udadtil.

At skabe et godt og troværdigt omdømme handler i bund og grund om ”show don’t tell”. Derfor skal organisationen afdække alle kontaktpunkter og sørge for, at der er overensstemmelse mellem, det man siger man vil, og det man rent faktisk gør. Det betyder, at kommunikation skal tænkes ind i alle kontaktpunker internt såvel som eksternt uanset om, det er et fysisk eller digitalt møde.

Lad mig gøre det lidt mere konkret. At tænke kommunikation i alle kontaktpunkter betyder fx, at man er opmærksom på, hvilken kommunikation der gives hvor og hvordan uanset om det er i forbindelse med store vejarbejder, byggepladser, i idrætscentret eller på hospitalet. Ligesom man helt naturligt tænker over, hvordan afgørelser om byggesager, visitation til hjemmepleje eller fx kontanthjælp formuleres og formidles.

Det handler med andre ord om, at sætte mennesket først (både internt og eksternt) og synliggøre, hvad man gør for andre, hvordan man gør det og, hvorfor man gør det. Derfor bliver organisationerne i endnu højre grad nødt til at sætte sig i kundens/borgerens sted, at møde og forstå dem, der hvor de er. Først da skaber man værdi for dem.

Leave us a Message