Facillitering

Facilitering handler om at skabe de rette betingelser for, at en arbejdsproces kan glide nemmere, så der skabes større effektivitet i processen. Det skal gøres nemmere at nå det ønskede resultat.

Ressourcer og energi skal udnyttes optimalt i den enkelte gruppe og i den enkelte organisation. 
Facilitering som begreb vinder større og større indpas i dag inden for områder som udvikling, processtrategi og samarbejde.

Forskningsresultater påviser, at facilitering øger en organisations performanceniveau. Resultater, der bygger på facilitatorens opgave i at få gruppemedlemmernes viden i spil. Målet er således at få medarbejdere til at arbejde bedre og mere effektivt i bestræbelserne på at nå organisationens overordnede, strategiske mål.

Der er ofte tale om forandringsprocesser, når facilitatorens kompetencer bringes i spil. En facilitator kan derfor ses som en katalysator i arbejdet med at skabe godt samarbejde blandt organisationens medlemmer omkring noget nyt.

Leave us a Message