Grafik med teksten PORTFOLIO

Hvis du ikke ved, hvor du skal hen, er det ligemeget hvor du starter

Modtagere perspektivet starter i forretningens hjerte i daglig tale forretningens vision og overordnede strategi. Der skal med andre ord være overensstemmelse mellem det man siger og det man gør både indad til og udad til. 

For mig handler god kommunikation om at gøre målgrupper, interessenter og stakeholders klogere, så de bliver i stand til at træffe beslutninger eller handle på et oplyst grundlag. Derfor forsøger jeg altid at skabe fortællinger, der tager afsæt i en hverdag, de kender. 

Når det handler om omdømme og branding, er afsættet det samme. Det handler om at skabe værdi for modtageren. Kun på den måde skaber kommunikationen også værdi for afsenderen.

Eksempler på mobilvideoer jeg har lavet

Mobilvideoer kan laves på mange måder. I Vallensbæk Kommune var der sjældent tid til at tænke ret meget over tingene, derfor er de videoer jeg lavede for kommunen hurtige og håndholdte. Det betyder dog ikke, at jeg ikke kan lave et storyboard eller en mere “produceret” video, det betyder ganske enkelt, at jeg ikke har haft mulighed for at gøre det i mit arbejdsliv. 

Her kan du se et udpluk af de mobil-videoer, jeg lavet for Vallensbæk Kommune. Alle videoerne herunder har været delt på Facebook. 

 

Fra grafik til video

Video, til sociale medier eller skærme i det offentlige rum, kan også laves med afsæt allerede producerede grafiske produkter og på den måde få et mere kampagne-orienteret præg. Her er et par eksempler på, hvordan jeg har brugt grafiske elementer fra andre kanaler og platforme til at lave videoer til infoskærme og Facebook.

 

Sociale medier

Sociale medier er bl.a. kendetegnet ved, at de ”belønner” de opslag, der har mange interaktioner. Det betyder, at  indhold, der giver følgerne lyst til at like, kommentere eller dele, bliver vist til endnu flere. Derfor er det vigtigt at bruge tid på måling og analyse.

De opslag, der får os til at reagere og deltage, er typisk dem, der rammer os i hjertet fordi, de netop tager afsæt i målgruppens behov frem for afsenderens behov. Altså de opslag, hvor vi som borgere føler os set, hørt og mødt. Her er nogle eksempler på opslag med en god organisk rækkevidde og en fin interaktion. Når du klikker på det enkelte billede, kan du se, hvordan de enkelte opslag har klaret sig i forhold til gennemsnittet for Vallensbæk Kommunes opslag.

Godt indhold kræver, at man kender sin målgruppe og har styr på formater og koncepter. Hvis man samtidig ved, hvad der sker i organisationen, kan man hurtigt lave en indholdsplan. Det giver overblik, og er effektivt i en hektisk hverdag, fordi det synliggør hvilket indhold, der kan bruges på andre platforme og kanaler. 

At skabe eller bevare et godt omdømme sker ikke udelukkende på sociale medier. Der er nødt til at være sammenhæng mellem det man gør, og det man siger, uanset om mødet sker telefonen, gennem et brev, på en hjemmeside eller i en dialog på Facebook.

Indholdskoncepter

Til brug for arbejdet i Vallensbæk Kommune har jeg beskrevet en række indholdskoncepter, dem kan du se eksempler på her. Klik på det enkelte billede for at se det i stor størrelse.

Men hvad med alle de andre sociale medier? Facebook er jo ikke alt… Og det er sandt. Kanaler som Instagram,  Snapchat, LinkedIn og Twitter vinder mere og mere indpas hos danskerne, men det er stadig Facebook, der er de voksne danskeres foretrukne kanal.

Kanalstrategi

Vil man være tilstede på de andre sociale kanaler, skal man som med Facebook, kende sin målgruppe og vide, hvad det er, man vil med kanalen. Hver enkelt kanal har, som det ses i eksemplet fra Skat, sin særlige styrke. Det betyder, at det skal være helt tydeligt, hvem man taler med, hvor og hvad man taler om. Samtidig skal man være indstillet på, at det tager tid at skyde en ny kanal igang. Intet kommer af sig selv. 

Plakaten fra Skat er god, fordi den tydeliggør formålet med tilstedeværelsen for hver enkelt kanal. 

Vil du i dialog med din målgruppe, så skal du finde ud af, hvor de er, og hvad de taler om. Og det er de samtaler, du skal tale dig selv og din organisation ind i.

Der findes flere måder at lytte med på. Du kan fx købe adgang til overvågning og monitorering hos falcon.io eller infomedia. Men du kan selvfølgelig også lave et set-up selv fx i Hootsuite, Tweetdeck eller løbende tjekke fx overskrift.dk.

Kommunikation fra A-Z

I min hverdag som kommunikationskonsulent rådgiver og vejleder jeg chefer, ledere og kollegaer. Det kan være i forbindelse med større udviklingsprojekter som fx vejomlægninger, nye byrum eller kulturbegivenheder. Her er det ofte nødvendigt med en god kommunikationsplan, som kan sikre, at vi når hele vejen rundt om projektet og ud til hele målgruppen.

Planen giver overblik over hvem, der skal vide hvad, hvor, hvornår og ikke mindst hvorfor. I planen får vi tydeliggjort målgrupper og stakeholders, og vi får skabt klarhed over, hvor, hvordan og hvorfor de skal have informationen. Det tydelige formål gør det lettere at evaluere indsatsen.

Som en naturlig del af kommunikationen om forskellige projekter bruger jeg både medier og lokalaviser, kommunens hjemmeside og Facebook, når det giver mening, til at orientere borgerne i Vallensbæk om, hvad der sker i deres by.

Herunder kan du se eksempler på nogle af de seneste web-artikler og pressemeddelelser.